ماجراهای تن تن و میلو

Tuesday، ۳ Amordaad ۱۴۰۲

تن تن کاراکتری آشنا بویژه برای کودکان و نوجوانان در سرتاسر این کره خاکی است.هرژه با خلق ماجراهای تن تن و میلو در سال 1929 میلادی دنیای زیبایی را به روی ما گشود که زیباییش تاثیری عمیق در روح و ذهن بیننده باقی میگذارد و تکرار این دیدار همیشه چون نخستین آشنایی جذاب و لذت بخش است.

ترجمه کتاب ماجراهای تن تن و میلو به بیش از هفتاد زبان زنده دنیا و فروش بیش از 230 میلیون نسخه کتاب تن تن از سال 1929 تا کنون شاهدی بر این ادعا هست.

لذت تن تن خواندن ، لذتی هست که همواره در ذهن باقی می ماند و تازگی و طراوت خود را همیشه حفظ می کند و مشخص هست که این لذت مدیون خالق این اثر یعنی هرژه است.

حسن ختام این مطلب سخنی از هرژه در مورد تن تن است.

<< تن تن خود من هستم. او بازتاب و تجلی بهترین جنبه ها و توانایی های وجودی من است. او همزاد شایسته و موفق من است. من یک قهرمان نیستم ولی همچون یک پسر 15 ساله رویای قهرمان شدن در سر دارم ....رویایی که هرگز ار آن دست نمیکشم. تن تن کارهای بسیاری را به جای من به انجام رسانده است.>>

منبع تولد تن تن