کالای فیزیکی

فیگور کاستافیوره fariboles

فیگور کاستافیوره fariboles
فیگور کاستافیوره fariboles
فیگور کاستافیوره fariboles
فیگور کاستافیوره fariboles
فیگور کاستافیوره fariboles
فیگور کاستافیوره fariboles
فیگور کاستافیوره fariboles
فیگور کاستافیوره fariboles
فیگور کاستافیوره fariboles
فیگور کاستافیوره fariboles
فیگور کاستافیوره fariboles
فیگور کاستافیوره fariboles
فیگور کاستافیوره fariboles
فیگور کاستافیوره fariboles
فیگور کاستافیوره fariboles
فیگور کاستافیوره fariboles

فیگور کاستافیوره fariboles

ناموجود
اضافه به سبد خرید

فیگور کاستافیوره بلبل میلان

تولید fariboles فرانسه

به همراه شناسنامه

جنس رزین و کریستال

ارتفاع ۲۱.۵ سانتیمتر

کلکسیونی و شماره دار لیمیت

تعداد تولید ۱۵۰۰ عدد

شماره محصول ۶۵۵

تولید سال ۲۰۱۶